Date: August 20, 2020
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Oude Kerk, Soest

Concert 1 (kaartjes via https://www.ticketscorner.nl/event/liza-ferschtman-speelt-bach/ )

  • Sonate in g BWV 1001
  • Partita in b BWV 1002
  • Sonate in C BWV 1005

Concert 2 (kaartjes via https://www.ticketscorner.nl/event/liza-ferschtman-speelt-bach-2/ )

  • Partita in E BWV 1006
  • Sonate in a BWV 1003
  • Partita in d BWV 1004