Date: October 8, 2021
Time: 12:00 am - 12:00 am
Location: Norrbärke kyrka

”Minnets stjernor lefva. Ej de sjunka”

with Dalasinfoniettan and Gudrun Dahlkvist, conductor

Tommy Andersson: Variationer över ett tema av Mozart

Amanda Maier-Röntgen: Violinkonsert i d-moll 

John Fernström: Den kapriciöse Trubaduren, Serenad op.21 

Juan Crisóstomo de Arriaga: Symfoni i D-dur